Våra tjänster

tjänster

VAD VI KAN ERBJUDA DIG

Vi utför samtliga i branschen förekommande arbeten, vilket för kunden innebär en kontakt och därigenom få en totallösning där bl.a.:

  • Nybyggnation
  • Tillbyggnation
  • Renovering
  • Ritningsarbete
  • Bygglovsärende
  • Projektledning

Samtliga arbeten utföres med fasta priser vilka beräknas med ett av de ledande beräkningsprogrammen på marknaden, där byggdelarna är baserade på tusentals byggarbetstimmar. Genom vår leverantör Beijer byggmaterial AB, har vi tillgång till rätt marknadspris. Genom vårt datoriserande beräkningssystem. Vi kan även tillsammans med kunden ta fram anpassade produkter från Beijers och vårt omfattande kontaktnät och leverantörer.