välkommen till

Builders.nu

Erfarenheter

Med mångårig erfarenhet från byggnation av sunda hus, i klimat som sträcker sig från norra till södra Sverige. Med kunskap från utredning samt restaurering av problem hus har tonvikten i våra nyproducerade byggnader, lagts på miljöhänsyn, samt ge byggnaderna en möjlighet att produceras torra, energieffektiva och vackra.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Tjänster / Produkter

Vad vi kan erbjuda dig

Vi utför samtliga i branschen förekommande arbeten, vilket för kunden innebär en kontakt och därigenom få en totallösning där bl.a.:

  • Nybyggnation
  • Tillbyggnation
  • Renovering
  • Ritningsarbete
  • Bygglovsärende
  • Projektledning

Samtliga arbeten utföres med fasta priser vilka beräknas med ett av de ledande beräkningsprogrammen på marknaden, där byggdelarna är baserade på tusentals byggarbetstimmar. Genom vår leverantör Beijer byggmaterial AB, har vi tillgång till rätt marknadspris. Genom vårt datoriserande beräkningssystem. Vi kan även tillsammans med kunden ta fram anpassade produkter från Beijers och vårt omfattande kontaktnät och leverantörer.

Tjänster / Produkter

Kvalitetspolicy

Builders.nu strävar efter fortlöpande kompetensutveckling för att möta marknaden och framför allt kundens kvalitetsanspråk.

Tjänster / Produkter

Vår värdegrund

Bibehålla raka, ärliga, pålitliga ansvarsförhållanden och korta kommunikationsvägar. Prövar nya kreativa idéer och agerar professionellt och engagerat. Vara lyhörda inför kundens behov och synpunkter.

referenser

Utlåtande

Jag arbetar för Bauhaus och deras Fastighet och Underhålls ansvarige, i samtliga Sverige fastigheter och har så gjort under tre års tid. Samt även fortsättningsvis.

Kontakta mig för förmedling av referens.

Bauhuas

info

Medlem av nedanstående